“POLİMER ŞERİTLİ DONATILI TOPRAK DUVAR” SİSTEMİ 140188382680ca

 

Dolguda Kullanılan Bir İstinat Yapısı

Polimer şeritli sürtünmeli ankrajlı toprak duvar sistemi, karayollarında istinat duvarı, köprülerde kenar ayağı, limanlarda rıhtım duvarı olarak kullanılan hızlı ve ekonomik bir istinat yapısıdır.

Sistemdeki başlıca elemanlar; prekast betonarme yüzey panelleri, polimer esaslı sürtünme şeritleri ve dolgu malzemesidir.

Bir duvarın stabilitesi dolgu parçacıkları ile şeritler arasında sürtünme ile oluşan etkileşimle sağlanmakta ve bu duvarın çalışması için temel prensibi oluşturmaktadır.

Bir duvarın inşaası sırasında belirli işlemler birbirini takip eden sırada yapılmaktadır. Bunlar :

  • Yüzey panellerinin yerleştirilmesi
  • Panel arkasının ilk sıra ankraj seviyesine kadar dolgu ile doldurulması
  • Ankraj şeritlerinin yerleştirilmesi
  • Ankraj şeritlerinin üzerinin dolgu ile örtülmesi
Bu işlemler duvar istenilen yüksekliğe erişinceye kadar devam eder.

 

“Polimer Şeritli Donatılı Toprak Duvar” sisteminin başarılı bir şekilde kullanılmasının arkasında şu temel nedenler bulunmaktadır :

Ekonomi Gerek malzeme ve gerekse zaman açısından klasik sistemler ile karşılaştırıldığında maliyetin daha ucuz olmasıdır.
Hız Yapımı betonarme duvarınkine göre çok daha hızlıdır.
Basitlik Sadece üç ana kalem içeren sistem (yüzey panelleri, sürtünme şeritleri ve dolgu malzemesi) vasıfsız işçi ve hafif makine ve ekipman ile rahatlıkla inşaa edilebilir.
Görünüş Prekast paneller değişik geometri ve şekiller ile gerektiği durumlarda renkli olarak dökülebilir.
Temel Zemini Klasik istinat yapılarının pahalı çözümler ile inşaa edilebileceği düşük taşıma kapasitesine sahip zeminler üzerinde esnek yapısından dolayı rahatlıkla kullanılabilir.

“Polimer Şeritli Donatılı Toprak Duvar” Sisteminin Tarihçesi

İlk olarak 1978 yılında, Warmwell’de konkasör duvarı olarak İngiliz Soil Structures International firması tarafından “Websol” adıyla uygulanan sistem, İngiltere’den sonra günümüze kadar İrlanda, Kuveyt, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Endonezya, Fransa, Kanada, Avustralya, Meksika, İspanya, Cezayir ve Portekiz’ deki değişik projelerde uygulanmıştır.

Türkiye’de ilk uygulaması 1986 yılında Ankara-Samsun yolunda Elmadağ’daki DDY üst geçit köprüsünün imlasında olmuştur. Bu uygulama aynı zamanda Türkiye’deki ilk ticari donatılı toprak duvar uygulamasıdır. Bu sisteminin daha sonra Kınalı-Sakarya Otoyolunda ilk büyük çaplı uygulaması olmuştur.

“Polimer Şeritli Donatılı Toprak Duvar” sistemi TAG ve Toprakkale-İskenderun Otoyolları ile Istanbul Büyükşehir Belediyesinin kavşak ve yeni yol projelerindeki uygulamalarında başarılı olmuştur. TAG Otoyolunun Nur dağı geçişinde 29.6m ile şimdiye kadar ki en yüksek polimer şeritli donatılı toprak duvarı yapılmıştır. Karadeniz Sahil Yolunun Araklı-İyidere kesimindeki kavşaklarda köprü kenar ayağı ve istinat duvarı uygulamaları halen sürmektedir.

Türkiye’de 1986 yılından beri uygulanan bu sistem ile 150,000 m2 nin üzerinde duvar yapılmıştır. Sistemin bugüne kadar ülkemizde uygulandığı projeler, referanslar listesinde belirtilebilir.